Sitemap

 Home
 Over Ons
 Onze historie
 Missie & Waarden
 Robert Quinn
 Statuten
 Leden
 Quinn Model
 Concurrerende waardemodel van Robert E. Quinn
 Cultuurtypologie Robert E. Quinn en Kim S. Cameron
Koppelingen met diverse andere modellen
 Lift - Quinn
 Vierfasenmodel voor vermeerdering van organisatievermogens - T.W. Hardjono
 Kleurdrukdenken - Léon de Caluwé en Hans Vermaak
 De Deming Cirkel
 Vier dimensies Instituut Nederlandse Kwaliteit
 Structuren in een organisatie
 Klantgerichtheid - Treacy & Wiersema
 Belbin teamrollen
 De zes denkende hoofddeksels - Edward de Bono
 Het Nieuwe Werken
 Levensfasen van een organisatie - Adizes
 CANVAS Businessmodel - Osterwalder
 Communicatiestijlen
 Enneagram
 Agile filosofie
 Vier basis emoties
 Werkstress
 Cultuurtypologie Charles Handy
 Dimensies organisatieculturen Hofstede en Hofstede
 Zes dimensies Nationale Culturen volgens Hofstede en Hofstede
 De Vijf Rollen van een Meesterherder - Linda Kohanov
 MBTI – persoonlijkheidstype
 Kleuren van Graves
 Drijfveren in het werk
 Insights Discovery
 Groeifasen en crisis volgens Greiner
 Balanced Scorecard
 (On)bewust (on)bekwaam
 Day After Tomorrow
 Tuckmans stadia van groepsvorming
 CliftonStrenghts
 De Roos van Leary
 Het Model van Ulrich
 Cynefin Raamwerk
 Het influence-model van McKinsey
 De diamant van het besturen
 Hoofdprocessen in elke organisatie
 De innovatie scorecard
 Golden Circle van Simon Sinek
 IKIGAI
 Hiërarchische niveaus volgens Collins
 Theorie U
 Leiderschapsdimensies
 De vier afdelingen van toverschool Zweinstein
 Samenvatting
 Business Kompas
 Lidmaatschap
 Kennisdelen
 Blogs
 Whitepapers
 Video's
 Boekenkast
 Presentaties
 Nieuws
 Contact
 Bijeenkomsten
 Sitemap
 Disclaimer