Leden

Leden die men kan benaderen:


Achternaam Voornaam Bedrijfsnaam Why How What
Goos Bert Online Talentmanager      
Jungnitsch Ronald Weller      
Kwakkelstein Rob Lead2Sustain      
Laarman Chris Valebo! Wij leveren een gerichte bijdrage aan een duurzame, harmonieuze en evenwichtige toekomst voor onze kinderen en hun kinderen. Een warme en vragen stellende stijl met zakelijke aandacht voor het gedrag en motivatie in het hier en nu. Het in stand houden van dynamisch evenwicht in mensen, in exploratie, creativiteit, resultaatgerichtheid door gespecialiseerde training en coaching voor waarden gedreven organisaties.
Rooij, van Frans Performance College ambitieuze mensen en innovatieve organisaties begeleiden met ‘flocks’ de klant voorop zetten adviseren, coachen en ontwikkelen
Slaa Sjoerd Effect Concept      
Tuijp Wim Tuman BedrijfsAdvies