News (in dutch)

November 2020

De Quinn Association werd in januari 2020 door een internationaal bedrijf benaderd om mee te denken in de opzet en uitwerking van een cultuurscan.
Twee leden zijn vanuit hun eigen organisaties hier mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk hebben in september in 36 landen de medewerkers de Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) ingevuld. In de uitvoerige rapportages zijn per land per niveau analyses aangereikt omtrent de huidige en de gewenste organisatiecultuur. In gesprekken met de directie werd deze informatie nog eens gekoppeld aan de strategie van het bedrijf: de noodzakelijke cultuur.
   

December 2019

In de afgelopen maanden hebben wij het Quinn model weer aan een aantal theorieën gekoppeld:
- Agile denken en handelen past bijzonder goed in het Quinn model;
- Experience heeft in het Quinn model vier dimensies gekregen;
- Voor werkstress en burnout is er een nieuwe scan ontwikkeld met behulp van het Quinn model.
Tijdens de ledenbijeenkomst van november hebben wij deze informatie met elkaar uitgewisseld.