Welkom op de site van de Quinn Association

De leden van deze vereniging gebruiken in hun activiteiten het concurrerende waardemodel van Robert Quinn. Deze website fungeert als kenniscentrum. Om je behulpzaam te zijn in het vinden van de juiste informatie kan je behalve de keuzemenu’s ook onderstaande ingang gebruiken.


Ondernemer en/of leidinggevende

Het concurrerende waardemodel biedt leiding­gevenden en eindverantwoordelijken binnen organisaties een praktisch instrument in hun functie en werkzaamheden. Het ontwikkelen van de koers, het stellen van concrete doelen, het vormen en inrichten van de organisatie en de personele invulling gekoppeld aan competenties krijgen met behulp van dit model een integraal en samen­hangend geheel. Lees verder »

Adviseur en/of trainer

Het concurrerende waardemodel biedt adviseurs en trainers een prachtig instrument om organisaties aan een kritische analyse te onderwerpen en op grond van de uitkomsten hiervan aanbevelingen te doen aan management en medewerkers voor een succesvolle koersontwikkeling van de organisatie. Lees verder »

Student

Het concurrerende waardemodel biedt studenten een prachtig analyse instrument ten behoeve van cultuurvraagstukken. Het model vormt de basis voor de OCAI cultuurtest van Kim Cameron en Robert Quinn. Lees verder »