Business Kompas

Wij kunnen organisaties bekijken met behulp van een kompas, een model. Zo willen we in het algemeen dat onze organisaties flexibel zijn en zich gemakkelijk aanpassen, maar we willen ook dat ze stabiel en onder controle zijn.
We willen groei, productiemiddelen verwerven en externe ondersteuning, maar we willen ook nauwkeurige informatiemanagement en formele communicatie. Een optimaal plaatje is daardoor lastig in te vullen. Om toch een optimaal plaatje te benoemen hanteren wij een Business Kompas. Dit Kompas is gebaseerd op het model van Robert E. Quinn.

In het model van Robert Quinn worden zoals ook bij een kompas twee assen gebruikt. Op de verticale as wordt ‘vernieuwend’ tegenover ‘beheersend’ gezet. Op de horizontale as wordt ‘interne gerichtheid’ tegenover ‘externe gerichtheid’ geplaatst.


De vier kwadranten, die op deze wijze ontstaan, kunnen dan op verschillende manieren beschreven worden.

Met behulp van dit Business Kompas is het nu mogelijk om organisaties te bekijken en ook te vergelijken.

Elke organisatie dient rekening te houden met zowel externe als interne ontwikkelingen. Samen met een aantal visionairs uit verschillende branches komen wij telkens tot een aantal dezelfde externe ontwikkelingen. Visionairs zijn in dit verband personen die zich vanuit hun eigen disciplines bezig houden met de toekomst. Een visionair heeft daarover een eigen mening gevormd.

Waar moet je als organisatie in de nabije toekomst rekening mee houden om te kunnen blijven bestaan? Het Business Kompas kent vier belangrijke aspecten. Elk aspect heeft daarbij een eigen moeilijkheidsgraad.

1e aspect: ondernemerschap
Een organisatie moet een duidelijke visie hebben. Onder visie verstaan wij hier: antwoorden hebben op de ontwikkelingen in de wereld. Of je de juiste antwoorden hebt, weet niemand. Je moet wel antwoorden hebben. Die antwoorden geven je een richting. Bij ondernemerschap kijken wij ook naar de bereidheid tot partnerships. De kracht van netwerken wordt steeds belangrijker. Ondernemerschap krijgt een gewichtstoekenning van 35 punten.

2e aspect: klantgerichtheid
Klantgerichtheid is het onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. In de nabije toekomst dien je goed te anticiperen op de behoeften van de klant. Je geeft dan een hoge prioriteit aan een servicebereidheid en klanttevredenheid. Tevreden klanten zorgen voor nieuwe klanten. Internet zorgt hierbij voor een transparante wereld.
Je kan dan beter vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht. Klantgerichtheid krijgt een gewichtstoekenning van 30 punten.

3e aspect: proces
Is je proces leidend voor je organisatie? Wij zijn ervan overtuigd dat in de toekomst command & control plaats zal maken voor ‘verantwoordelijkheid & vertrouwen’. Een proces dient de samenwerking tussen de klant en de organisatie te begeleiden waarbij de mythe van beheersbaarheid eindelijk doorbroken wordt. Een proces is dus niet leidend waardoor dit een gewichtstoekenning krijgt van 15 punten.

4e aspect: vakmanschap
Is eigen vakmanschap leidend voor je organisatie? Iemand die een bijzondere aanleg heeft, heeft een talent. Als een organisatie nu geen aantrekkingskracht heeft voor talenten gaat een talent ergens anders kijken. Als organisatie is het een kunst om de juiste talenten te vinden, die ook nog eens aan je te binden waarbij je deze talenten ook nog eens laat groeien. In de demografische ontwikkelingen is de voorspelling dat er een stevige ‘war for talent’ aan komt. Er komt een schaarste aan bepaalde bekwame mensen. Ben je klaar voor deze talenten? Voor een organisatie die gereed is voor de toekomst krijgt vakmanschap een gewichtstoekenning van 20 punten van de in totaal 100 punten.

Elk aspect krijgt nu ook nog eens een score: hoe handhaaft je organisatie zich op dit aspect?

 = voldoende (+ 5 ptn)           = onvoldoende (- 5 ptn)
 = goed (+ 10 ptn)    = slecht (- 10 ptn)
 = uitstekend (+ 15 ptn)    = rampzalig (- 15 ptn)

Door de gewichtstoekenning van een aspect te vermenigvuldigen met de score van de organisatie ontstaat een puntentotaal. Het puntentotaal kan variëren van + 1.500 tot – 1.500 punten.

Vraagstukken

Met de combinatie van alle modellen en het toepassen van een Business Kompas is het mogelijk om voor een organisatie te bepalen:
  • Welke strategie men wenst
  • Welke structuur bij een bepaalde strategie hoort
  • Welke cultuur passend is voor een bepaalde strategie
  • Of men een juiste samenstelling van een Management Team heeft
  • Of men over de juiste managementvaardigheden beschikt
  • Etc.
Bij het toepassen van een Business Kompas onderkennen wij drie fasen:
  1. Aanpak
  2. Analyse
  3. Discussie