Members

The current membership consists of:


Surname First name Company name
Baak Anke Schouten & Nelissen
Blankestijn Silvia Blankestijn & Partners
Boomen, van den Ton Competenza
Goos Bert Online Talentmanager
Jungnitsch Ronald Weller
Kwakkelstein Rob Lead2Sustain
Laarman Chris Valebo!
Rooij, van Frans Performance College
Slaa Sjoerd Effect Concept
Spierenburg Niels Jurjen de Vries, retailmanagement en efficiency
Tuijp Wim Tuman BedrijfsAdvies