Zes dimensies Nationale Culturen volgens Hofstede en Hofstede

Hofstede en Hofstede hebben op basis van een grootschalig onderzoek (begonnen in opdracht van IBM in de periode rond 1980) zes dimensies gevonden waarop landen zich in culturele zin van elkaar onderscheiden.

Deze zes dimensies zijn:
1. Samenlevingen met kleine machtsafstand versus grote machtsafstand
2. Collectivistische versus individualistische samenlevingen
3. Feminieme versus masculiene samenlevingen
4. Samenlevingen met zwakke en sterke onzekerheidsvermijding
5. Korte- en langetermijngerichte samenlevingen
6. Hedonistische versus sobere samenlevingen

Koppeling met Quinn
Weliswaar worden met een (mogelijke) koppeling twee niveaus van cultuurtypologieën vergeleken: nationaal en organisatorisch niveau. De koppeling levert een mogelijk accent op van een organisatiecultuur in een bepaalde nationale cultuurtypologie.

  

Meer informatie?