Werkstress

Om de mate van werkstress in kaart te brengen, kan jij je richten op vier aandachtsgebieden.

Kunnen:
  1. Bekwaamheid: de vereiste kundigheden bezitten;
  2. Bereidheid: geen bezwaar hebben om iets te doen;
Willen:
  1. Betrokkenheid: met iets te maken hebben;
  2. Bevlogenheid: enthousiast, geestdriftig, gedreven zijn.
Het ‘kunnen’ is intern gericht, het ‘willen’ is extern gericht.

Hiermee passen deze vier aandachtsgebieden in het model van Quinn. De uitdaging is om het ‘kunnen’ en het ‘willen’ in balans te hebben.

Meer informatie?