Vier dimensies Instituut Nederlandse Kwaliteit

Essentie

Het uitgangspunt van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) managementmodel is dat iedere organisatie er naar streeft in het eigen marktsegment of werkterrein tot de besten te behoren, dus te willen excelleren. Om te leren excelleren doorlopen bedrijven een stapsgewijze ontwikkeling. Het uitvoeren van een positiebepaling met het INK – managementmodel geeft inzicht op de ‘volwassenheid’ van uw bedrijf, uitgedrukt in vier dimensies. De vier dimensies geven van micro naar macro telkens een verbreding van de systeemgrenzen; van de activiteit, naar het proces, de organisatie en de keten. 
Koppeling met Quinn

Deze vier dimensies passen als volgt in het model van Robert Quinn:Meer informatie?