Structuren in een organisatie

Essentie

Voor veel mensen geldt dat een organisatie gelijk is aan structuur. Een structuur omvat echter de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en de compensatie daarvan. Aangezien er geen ideale structuur bestaat, en elke structuur een aantal ‘problemen’ oplost, maar tegelijkertijd ook weer nieuwe creëert, zal de gekozen en ingevoerde structuur altijd een tijdelijke oplossing zijn.

Wij onderkennen:
  1. Een eenvoudige structuur, waarbij iedereen allerlei taken heeft en deze ook op eigen inzichten uitvoert;
  2. Een organisatie die een lijnstructuur krijgt met ondersteunende stafdiensten;
  3. Een organisatie waarbij de vele projecten voor een matrixstructuur zorgen;
  4. Een organisatie die een onderdeel vormt van een groot netwerk.
Koppeling met Quinn

Met deze vier woorden krijgt het kompas deze invulling:


Meer informatie?