Statuten

De Quinn Association staat sinds mei 2005 als vereniging bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Frans van Rooij voorzitter en penningmeester
Sjoerd Slaa secretaris

Het kantooradres van de Quinn Association is: Bieslook 13, 5491 KE Sint – Oedenrode.
Het kantoor wordt geleid door Pepijn van Rooij.
De boekhouding wordt door Willem Cijfers & Advies bewaakt en gecontroleerd.

In de statuten zijn opgenomen:

           Naam en zetel van de vereniging
    Doelstelling van de vereniging
    Informatie omtrent het boekjaar van de vereniging
    Lidmaatschap
    Beëindiging van het lidmaatschap
    Mogelijkheden omtrent donaties
    Geldmiddelen van de vereniging
    Samenstelling van het bestuur
    Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur
    Spelregels rondom de algemene ledenvergaderingen
    Wijziging van de statuten
    Ontbinding en vereffening van de vereniging

Wij houden op jaarbasis vier bijeenkomsten met onze leden. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen wij praktijkervaringen met elkaar uit. Van elke bijeenkomst wordt voor de aanwezigen een verslag gemaakt. Zij krijgen ook de presentaties gemaild.
Het bestuur komt telkens voorafgaand aan de ledenbijeenkomsten bijeen.
De leden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief via de mail.