(On)bewust (on)bekwaam

Maslow beschrijft de persoonlijke ontwikkeling in levensfase aan de hand van het al dan niet bewust zijn van de al dan niet aanwezige bekwaamheden. Dit model blijkt ook een uitstekend uitgangspunt voor kortere ontwikkeltrajecten voor specifieke vaardigheden:
  • Onbewust onbekwaam: je doet wat je doet, zonder erbij stil te staan of het goed gaat;
  • Bewust onbekwaam: je wordt geconfronteerd met je onvermogen;
  • Bewust bekwaam: je maakt een ontwikkelplan dat bij je past en je krijgt de vaardigheid onder de knie;
  • Onbewust bekwaam: je kunt het nu. Mogelijk ontdek je dat er andere onbekwaamheden zijn. Je begint dan weer bovenaan.

Koppeling met Quinn
Meer informatie?