Missie & Waarden

Missie QA

De missie van de Quinn Association luidt: het bevorderen van de professionaliteit van hen die zich bezighouden met het toepassen van het concurrerend waardemodel van Robert Quinn.

Waarden

De waarden die het uitdragen van het gedachtegoed van Robert Quinn ondersteunen zijn:
(deze kunnen in een Quinn model neergelegd worden: zie nummering achter de waarde)

Openheid (1): wij praten met mensen en niet over mensen
Betrouwbaarheid (2): wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen
Gelijkwaardigheid (3): wij behandelen elkaar op gelijk niveau
Passie (4): wij stralen enthousiasme uit