MBTI – persoonlijkheidstype

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een methodiek om persoonlijkheid in kaart te brengen, die teruggaat op de ideeën van Carl Jung. De MBTI geeft inzicht in je voorkeursgedrag in vier dimensies die de basis vormen van je persoonlijkheid. Elke dimensie bestaat uit twee tegengestelde eigenschappen.
De vier dimensies zijn:
  • Hoe je energie je richt: ‘extravert’ (E) of ‘introvert’ (I);
  • Hoe je met informatie omgaat: ‘sensing’ (S) of ‘intuition’ (N);
  • Hoe je besluiten neemt: ‘thinking’ (T) of ‘feeling’ (F);
  • Hoe je met de buitenwereld omgaat: ‘judging’ (J) of ‘perceiving’ (P).
 
Koppeling met Quinn

Deze eigenschappen passen als volgt in de kwadranten van het model van Quinn:

  

Meer informatie?