Levensfasen van een organisatie - Adizes

Essentie

Adizes constateert, dat iedere fase in de levenscyclus van een organisatie van invloed is op de gewenste kenmerken van het managementprofiel en de typische gedragskenmerken die daarbij horen.
Deze gedragskenmerken kunnen met behulp van het PBOI-model worden beschreven.

Vier management – rollen
De vier management – rollen, die nodig zijn en toereikend zijn om een bedrijf op lange termijn goed te laten functioneren maar ook op de korte termijn effectief te laten zijn, omvatten de volgende aspecten:
  • productie (P);
  • beheer (B);
  • ondernemingsgeest (O);
  • integratie (I).
Afbeelding


Koppeling met Quinn

De vier managementrollen passen als volgt in Quinn:Meer informatie?