Kleuren van Graves

Volgens de theorie van Graves draagt ieder volwassen mens een aantal waardensystemen tegelijk in zich, die elkaar soms aanvullen, maar ook vaak met elkaar strijdig zijn. Hij onderscheidde een achttal waardensystemen, die hij zelf met letters aanduidde. De eerste letter stond voor het wereldbeeld, de tweede letter voor de respons. De lettercombinaties werden vervangen door kleuren waardoor het communiceren over waardensystemen gemakkelijker werd. Met Spiral Dynamics worden de kleuren als ontwikkelingen in een spiraal omhoog weergegeven.

Koppeling met Quinn

De kleuren van de wereldbeelden en drives passen als volgt in de kwadranten van het model van Quinn:

  

Meer informatie?