Kleurdrukdenken - Léon de Caluwé en Hans Vermaak

Essentie

Het woord veranderen is een containerbegrip. Er ligt een wereld van verschil tussen strategieën, benaderingen of aanpakken van veranderingen. Dit vraagt om helderheid. In het kleurdrukdenken van Léon de Caluwé en Hans Vermaak onderscheiden zij vijf manieren van denken die sterk verschillen in de veronderstellingen die men heeft over waarom en hoe mensen veranderen. Elke manier van denken heeft het label van een kleur gekregen.

Dingen / mensen zullen veranderen, als je

Geeldruk:
 • belangen bij elkaar kunt brengen
 • ze kunt dwingen tot het innemen van (bepaalde) standpunten
 • win – winsituaties kunt creëren, de voordelen kunt laten zien van bepaalde opvattingen de neuzen kunt richten
Blauwdruk:
 • van tevoren een duidelijk resultaat formuleert
 • een goed stappenplan maakt van A naar B
 • de stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt
 • alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst
 • de complexiteit zo veel mogelijk reduceert
Rooddruk:
 • mensen op de juiste manier prikkelt
 • het voor mensen aangenaam maakt
 • geavanceerde HRM instrumenten inzet
 • mensen iets teruggeeft voor wat zij jou geven
Groendruk:
 • ze bewust maakt van nieuwe zienswijze
 • ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien
Witdruk:
 • uitgaat van de wil en wens van de mens zelf
 • de eigen energie van mensen de ruimte biedt
 • dynamiek en complexiteit wilt zien en kunt duiden
 • eventuele blokkades wegneemt
 • symbolen en rituelen gebruikt
Koppeling met Quinn

Door de kleuren over te brengen op het model van Quinn ontstaat de basis van ons model. De kleur wit is dan als het ware een niveau hoger in het model.

Meer informatie?