Insights Discovery

Voor het opstellen van persoonlijke profielen bestaan er praktisch direct toepasbare modellen. Insights Discovery is zo’n praktisch model, dat psychologische voorkeuren meet zoals hoe iemand het makkelijkst communiceert, leert, wordt aangestuurd, etc. Die voorkeuren zeggen echter niets over hoe goed iemand ergens in is.

Insights Discovery, maar ook MDI en DISC, werkt daarbij met kleuren om daarmee de kwadranten aan te duiden en de verschillende typen te herkennen.

Deze kleuren (rood, geel, groen en blauw) zijn dezelfde kleuren zoals wij die vanuit het ‘kleurdrukdenken’ van Léon Caluwé toepassen in het model van Quinn. Alleen is de onderliggende uitleg TOTAAL anders.

Hierdoor kan er veel verwarring ontstaan bij uitspraken zoals ‘ik heb eerste kleur Rood dus ik ben goed in leidinggeven’.

Koppeling met Quinn
In elk kwadrant van het model van Quinn komen dan de vier persoonskenmerken terug.Meer informatie?