Het Nieuwe Werken

Essentie

Het Nieuwe Werken krijgt vanuit diverse invalshoeken allerlei invullingen en verklaringen. In vergelijking met ‘Het Oude Werken’ ontstaan de volgende wijzigingen:
  • in plaats van dat het management de medewerkers opdrachten en instructies geeft, krijgen de medewerkers een eigen verantwoordelijkheid;
  • het controleren van het proces krijgt een accentverschuiving naar het geven van vertrouwen: wanneer men iemand volledig vertrouwt vindt er praktisch geen controle plaats;
  • het regelen van overlegsituaties wordt vervangen door een verbondenheid met elkaar: men communiceert via de techniek op elk moment van de dag;
  • diegenen die de baas was had ook als het ware de intelligentie: die zei wat er moest gebeuren; bij het nieuwe werken heeft iedereen een passende vrijheid. 
Afbeelding

Oude werken: Nieuwe werken:
Command Verantwoordelijkheid
Control Vertrouwen
Communicatie Verbondenheid
Intelligentie Vrijheid

Koppeling met Quinn

Met deze vier woorden krijgt het model deze invulling:


Meer informatie?