Groeifasen en crisis volgens Greiner

Organisaties doorlopen ontwikkelstadia. Bij elke overgang doorloopt een organisatie een crisis. Wil een organisatie blijven doorgroeien, dan zal op elke crisis een adequaat antwoord gevonden dienen te worden. De toekomst van de organisatie wordt in de opvatting van Greiner minder door krachten van buiten bepaald, maar veel meer door haar eigen historie.
Koppeling met Quinn

Deze groeifasen passen als volgt in de kwadranten van het model van Quinn:

Meer informatie?