Golden Circle van Simon Sinek

De Gouden Cirkel is een alternatief voor bestaande veronderstellingen over waarom sommige leiders en organisaties zo’n buitensporig proportioneel grote invloed hebben verworven. Het begint met het Waarom, oftewel je zingeving, je bestaansrecht. Daarna denk je na over het Hoe: hoe doe je wat je doet. Vervolgens komt het Wat: alle organisaties weten wat zij doen.Koppeling met Quinn

 

Meer informatie?