Enneagram

Het enneagram is een eeuwenoud model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk van de negen typen heeft zijn eigen strategie die succes geeft en ook belemmeringen met zich mee brengt:
1 de perfectionist wil goed zijn en de dingen verbeteren;
2 de helper wil geliefd zijn of worden;
3 de presteerder wil zich waardevol en geaccepteerd voelen, de scoorder;
4 de individualist wil begrijpen wie hij is en zichzelf uitdrukken;
5 de waarnemer wil de wereld om zich heen begrijpen en competent zijn;
6 de loyalist wil zekerheid en veiligheid;
7 de optimist wil blij, gelukkig en tevreden zijn;
8 de leider wil zichzelf beschermen door sterk en vol zelfvertrouwen te zijn;
9 de bemiddelaar wil in eenheid en harmonie met anderen leven.

Koppeling met Quinn

Dit model past als volgt in de kwadranten van het model van Quinn:


Meer informatie?