Drijfveren in het werk

Drijfveren zijn de doelen die we nastreven om ons werk zinvol te maken. Jouw drijfveren bepalen hoe jij naar situaties en naar anderen kijkt. En datgene wat je drijft, is ook bepalend voor de vraag welke werkzaamheden, organisatiecultuur en omgeving goed en juist minder goed bij je passen.
Het wereldwijde onderzochte en gevalideerde waardenmodel van Schwartz ligt aan de basis van het Reflector Drives model van PiCompany. Dit model is opgebouwd uit twaalf drijfveren.

Koppeling met Quinn

Deze twaalf drijfveren passen als volgt in het model van Quinn:

  

Meer informatie?