Dimensies organisatieculturen Hofstede en Hofstede

Essentie
Hofstede en Hofstede hebben naast hun internationaal vergelijkend onderzoek naar nationale culturen ook een model voor organisatiecultuur ontwikkeld, waarvan de kern wordt gevormd door zes, van elkaar onafhankelijke, dimensies. Zie onderstaande tabel.

1. Procesgericht
 • Risicomijdend
 • Elke dag zo’n beetje hetzelfde
1. Resultaatgericht
 • Relaxed in risicovolle situaties
 • Elke dag een nieuwe uitdaging
2. Mensgericht
 • Rekening houden met persoonlijke problemen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor welzijn van werknemers
2. Werkgericht
 • Sterke druk uitoefenen om werk af te krijgen
 • Uitsluitend interesse in het werk dat wordt afgeleverd
3. Organisatiegebonden
 • Werknemers identificeren zich met hun organisatie
 • Normen van het werk gelden ook thuis
3. Professioneel
 • Werknemers identificeren zich met hun beroep
 • Privéleven is ieders eigen taak
4. Open
 • Openheid tegenover nieuwkomers en buitenstaanders
 • Bijna iedereen past in de organisatie
4. Gesloten
 • Geslotenheid en geheimzinnigheid, zelfs voor eigen medewerkers
 • Alleen bijzondere mensen passen in de organisatie
5. Strakke controle
 • Zich strikt houden aan vergadertijden
 • Serieus praten over bedrijf en werk
5. Losse controle
 • Zich bij benadering houden aan vergadertijden
 • Grappen maken over bedrijf en werk
6. Pragmatisch
 • Tegemoetkomen aan wensen van de klant
6. Normatief
 • Correct toepassen van procedures


Koppeling met Quinn
Deze zes dimensies passen als volgt in het model van Quinn
  

Meer informatie?