De zes denkende hoofddeksels - Edward de Bono

Essentie

In 1985 publiceerde Edward de Bono zijn boek “Zesdenkende hoofddeksels”, waarin hij op een verrassende manier het denken van mensen stroomlijnt. Hij gaat uit van de 6 “denkhoeden” van uiteenlopende kleuren. Iedere kleur vertegenwoordigt een manier van denken, die mensen gebruiken bij besluitvormingsprocessen.
Door middel van het al dan niet visueel opzetten van een bepaalde kleur hoed wordt de deelnemer aan het besluitvormingsproces uitgenodigd om op een bepaalde manier te gaan denken. Tevens kunnen deelnemers van de groep feedback geven op het denkproces van elkaar: “Ik merk dat je nu met de zwarte hoed op denkt”.

Afbeelding

Koppeling met Quinn

Deze zes hoeden passen als volgt in Quinn:


Meer informatie?