De diamant van het besturen

In zijn boek ‘Geheimen van de bestuurskamer’ reikt Herman Daems vier kernopdrachten van het bestuursorgaan aan:
  1. Sturen van organisatie: visie en purpose bepalen, ambities vastleggen, strategie goedkeuren, benoeming leiders;
  2. Toezicht en controle: resultaten en risico’s, gebruik van middelen en investeringen, gedragingen, compliance met regelgeving;
  3. Normen en waarden bepalen: maatschappelijk en ethisch verantwoord gedrag;
  4. Verantwoordelijkheid dragen voor acties en beslissingen organisatie.

Een meer sturende rol van het bestuursorgaan legt de accenten op 1 en 4.
Een meer toezichthoudende rol voor het bestuur legt de accenten op 2 en 3.
 
Koppeling met QuinnMeer informatie?