De Deming Cirkel

Essentie

Bij de Deming Cirkel ‘draait’ het om vier met elkaar samenhangende begrippen: plan, do, check en act. Uitgangspunt is het in gang zetten en houden van verbeteringen in organisaties. Het plannen van de verbeteractiviteit (inspireren) met een duidelijk doel moet gevolgd worden door de uitvoering (mobiliseren) van deze activiteit. De activiteit moet gemeten worden in termen van behaalde resultaten (waarderen). Deze behaalde resultaten moet vergeleken worden (reflecteren) met de oorspronkelijke doelstellingen voor deze activiteit en op basis hiervan moeten nieuwe verbeteractiviteiten geformuleerd worden.

Afbeelding

Koppeling met Quinn
Deze vier aspecten passen als volgt in Quinn:


Meer informatie?