Communicatiestijlen

Een model waarmee verschillende communicatiestijlen in beeld worden gebracht maakt gebruik van twee assen: uiten versus inhouden en ruimte nemen versus ruimte geven.
De vier stijlen, die hierdoor ontstaan, krijgen de volgende beschrijving:
  • Coöperatief
  • Expressief
  • Beschouwend
  • Directief


Koppeling met Quinn


Dit model past als volgt in de kwadranten van het model van Quinn:

Meer informatie?