CANVAS Businessmodel - Osterwalder

Essentie

Het zijn turbulente tijden. Grote organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. Kleine organisaties vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op de veranderingen in hun omgeving. Rigoureuze wijzigingen in de aanpak zijn aan de orde van de dag. Businessmodellen staan hierbij in het middelpunt. Een businessmodel is een model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren. Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Een veel gebruikt businessmodel is het CANVAS Businessmodel. Dit model bestaat uit negen basisbouwstenen, die de logica laten zien van hoe een bedrijf geld wil gaan verdienen. De negen bouwstenen omvatten de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het businessmodel is als een blauwdruk voor een strategie die geïmplementeerd gaat worden door organisatiestructuren, processen en systemen.

De negen bouwstenen zijn:
  1. Klantsegmenten: een organisatie bedient een of meerdere klantsegmenten.
  2. Propositie: een organisatie streeft ernaar problemen van klanten op te lossen en in klantbehoeften te voorzien met waardeproposities.
  3. Distributiekanalen: waardeproposities worden aan klanten geleverd via communicatie-, distributie- en verkoopkanalen.
  4. Klantrelaties: met elk klantsegment worden klantrelaties opgebouwd en onderhouden.
  5. Inkomsten: inkomstenstromen zijn het resultaat van waardeproposities die met succes aan klanten worden aangeboden.
  6. Key Resources: dit zijn de assets die nodig zijn om de eerder beschreven elementen aan te bieden en te leveren.
  7. Kernactiviteiten: de beschreven elementen worden aangeboden en geleverd door een aantal kernactiviteiten uit te voeren.
  8. Partners: sommige activiteiten worden geoutsourced en sommige resources worden buiten de onderneming ingekocht.
  9. Kostenstructuur: de businessmodel elementen resulteren in de kostenstructuur.
Afbeelding


Koppeling met Quinn

Dit model past als volgt in Quinn:


Meer informatie?