Brand experience model van Pine en Gilmore

Voor het classificeren van belevingen onderscheiden Pine en Gilmore in hun experience realms model twee dimensies. De eerste dimensie heeft betrekking op de mate waarin consumenten willen participeren (actief versus passief). De tweede dimensie (absorptie versus immersion/onderdompeling) heeft betrekking op de mate waarin je je onderdeel voelt van de omgeving.

 
Koppeling met Quinn


Meer informatie?