Belbin teamrollen

Essentie

Op het gebied van teamlidmaatschap heeft dr. Meredith Belbin baanbrekend onderzoek verricht. Hij deed dit in samenwerking met drie andere wetenschappers.

Dr. Belbin hanteerde vier aandachtspunten waarop de in het onderzoek betrokken teamleden werden getest:
 • intelligentie;
 • dominantie;
 • in zichzelf gekeerd zijn versus naar buiten gerichtheid;
 • stabiliteit.
Dr. Belbin onderscheidt acht verschillende teamrollen, die hij typerende namen gaf, te weten de voorzitter, vormer, plant, waarschuwer, bedrijfsman, brononderzoeker, groepswerker en afmaker. Hoewel deze namen op het eerste gezicht misschien iets anders doen vermoeden, gaat het om de eigenschappen die bij deze namen behoren. De genoemde acht rollen worden hieronder beschreven:

Voorzitter
 • belast met leiderschap
 • heeft overwicht
 • stemt activiteiten op elkaar af om het gewenste resultaat te bereiken
Vormer
 • bepaalt welke kant het team op gaat
 • brengt samenhang aan tussen de plannen
 • teamleden dienen inhoudelijke bijdragen te leveren
Brononderzoeker
 • sociaalvaardig; prettig in omgang
 • kent nieuwste ontwikkelingen
 • netwerker
Groepswerker
 • populair in het team; verbindende factor in het team
 • zeer communicatief ingesteld
 • weet wat bij zijn teamgenoten speelt
Bedrijfsman
 • moppert
 • maakt onduidelijke plannen praktisch hanteerbaar
 • werkt consequent, volhardend en planmatig
Plant
 • slimme persoon met nieuwe ideeën
 • in zichzelf gekeerd persoon
 • vindt altijd oplossingen
Afmaker
 • de persoon van orde en netheid
 • puntjes op de i
 • perfectionist
Waarschuwer
 • geeft weloverwogen en doortimmerd adviezen
 • koel en afstandelijk
 • ziet details die belangrijk zijn
Koppeling met Quinn

De acht rollen passen als volgt in het model:


Meer informatie?