Balanced Scorecard

De balanced scorecard is een meet- en verbetersysteem dat zich richt op het vertalen van strategie naar concrete actie. De theorie hierover werd ontwikkeld door Robert S. Kaplan en David P. Norton en voor het eerst gepubliceerd in 1992. Er worden vier categorieën (perspectieven) gemeten: financiële prestaties, kennis van de klant, interne bedrijfsprocessen en innovatie en kennisontwikkeling.
Koppeling met Quinn

Om een koppeling met het Quinn model te maken, plaatsen wij het financiële aspect in het kwadrant van ondernemen.

Meer informatie?