Agile filosofie

Bij het toepassen van Agile zijn er acht belangrijke principes:
1. Waarde creëren voor de klant door snelle en continue levering van nieuwe of vernieuwde producten / diensten, waarbij Lean toegepast wordt
2. Klant begrijpen door diens wensen, behoeften en gedrag te doorgronden
3. Alignment: klant staat centraal in multidisciplinaire samenwerking met overkoepelende doelstellingen
4. Empowerment: er is geen managementlaag; medewerkers passen zelfstandig eigen vakgebied toe
5. Synchroon en visueel communiceren: snel, direct, face-to-face met planborden
6. Leren van experimenteren
7. Snelheid (schetsen in plaats van dikke plannen) en flexibiliteit (snel reageren op veranderingen) toepassen
8. Accountability: na elke iteratie openhartige evaluatie van alle activiteiten.
Meer informatie?